"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
24 พ.ย._เสวนาเรื่อง“วรรณกรรมของนายผีกับความยุติธรรมของอัศนี พลจันทร”

หลังจากที่ในปี 2556 ในวาระ 95 ปีชาตกาลนายผี และในวาระที่เปิดตัวหนังสือเล่มแรกในโครงการ “อ่านนายผี” เราเคยจัดสัมมนาหัวข้อ “กวีของนายผี กับการเมืองของอัศนี พลจันทร” โดยมีวิทยากรคือ เดือนวาด พิมวนา อภิปรายในประเด็นความเป็นกวี และสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อภิปรายในประเด็นการเมือง

มาในปี 2561 นี้ ในวาระ 100 ปีชาตกาลนายผี และในวาระที่หนังสือในชุด “อ่านนายผี” จัดพิมพ์ครบชุดสำเร็จลุล่วง จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาอีกครั้ง ในหัวข้อ “วรรณกรรมของนายผีกับความยุติธรรมของอัศนี พลจันทร”

วิทยากร :
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
วรเจตน์ ภาคีรัตน์

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุมริมน้ำ (ห้อง 107) คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
จัดโดยโครงการปริญญาโทสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ร่วมกับสำนักพิมพ์อ่าน

ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยคุณ : จัดโดยโครงการปริญญาโทสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มธ. เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2018 : 11:28:8  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป