"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
โรงเรียนผู้สูงอายุ (รับสมัคร11-14 ธันวาคม 2561)

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 และชั้น 8
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ สำนักงานชั้น 5 / สมัครอบรม
โทรศัพท์ : 02-6133820 , 3822 - 3825
โทรสาร : 02-2257517, 02-2264395

โดยคุณ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2018 : 16:42:47  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป