"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
19 ธ.ค._อบรมฟรี หัวข้อ"กฎหมายครอบครัวและมรดก"

📣ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรมหัวข้อ "กฎหมายครอบครัวและมรดก" #อบรมฟรี ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนิคม จันทรวิทุร ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

💻สมัครจองที่นั่งได้ก่อนใคร คลิกลิ้งค์ลงทะเบียน https://goo.gl/forms/b10LMovzOXfIDQJu1

☎️โทรศัพท์ 02 613 3820 - 5

#อบรมฟรี #ฝึกอบรม #อบรมธรรมศาสตร์ #

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://icehr.tu.ac.th/

โดยคุณ : ที่มา : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ. เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2018 : 9:56:47  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป