"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
24 พ.ย._เรื่อง "สมาธิบำบัดสารพัดโลก" (SKT) 7 เทคนิค กับการเยียวยาภายในตัวเอง"

บอกต่อโครงการดีดีครับ งานบริการสังคมและชุมชน ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "สมาธิบำบัดสารพัดโลก" (SKT) 7 เทคนิค กับการเยียวยาภายในตัวเอง"

👨‍🏫อบรมวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เปิดรอบเช้าและรอบบ่าย รอบละ 60 คนเท่านั้น ท่านใดสนใจ โทรศัพท์สำรองที่นั่งได้ที่ 02 613 3820-5 ต่อ 0

#อบรมธรรมศาสตร์ #อบรมฟรี #ฝึกอบรม #ICEHR #TU

โดยคุณ : ที่มา : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ. เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2018 : 9:46:37  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป