"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
17 พ.ย._แนะนำหลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2561 - 29 มกราคม 2562

โดยคุณ : ที่มา : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2018 : 9:3:18  

ความเห็นที่ 1
หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 23) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2EVoJmW
หรือดูข้อมูลหลักสูตรได้ที่ www.econ.tu.ac.th/mbe

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-613-2423

โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ 12 พฤศจิกายน 2018 : 16:8:27 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป