"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
คุยเรื่อง นายผี และ ปีศาจ วาระ 100 ปีชาตกาล

คุยเรื่อง นายผี และ ปีศาจ วาระ 100 ปีชาตกาล
พุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานนิตยสารสารคดี
ในงาน สารคดี-เมืองโบราณ ลด ล้าง คลังหนังสือ 20-90%
ลงทะเบียนร่วมฟังที่ : https://goo.gl/forms/KgCeQdEyvMeVAHST2

02-547-2700 ต่อ 319

โดยคุณ : https://www.facebook.com/sarakadeemag/photos/a.1977566252472 เมื่อ 21 กันยายน 2018 : 9:19:28  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป