"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เชิญร่วมงานรำลึก 45 ปี 14 ตุลา ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

เชิญร่วมงานรำลึก 45 ปี 14 ตุลา ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

โดยคุณ : อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เมื่อ 17 กันยายน 2018 : 9:42:37  

ความเห็นที่ 1
วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (แยกคอกวัว) ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
กำหนดการ
07.30 – 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์ พิธีกรรมทางศาสนา วางพวงมาลา-กล่าวรำลึกฯ
10.45 – 11.30 น. ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา
"จาก 14 ถึง 6 ตุลา : ประวัติศาสตร์การเมืองพิสดารของสยามสมัยใหม่"
From the 14th to the 6th of October: A Long Political History of Modern Siam
โดย...ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา [ 17 กันยายน 2018 : 9:45:26 ]

ความเห็นที่ 2
Link ข่าวงานรำลึก 45 ปี 14 ตุลา ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
http://www.komchadluek.net/news/politic/347967
https://www.matichon.co.th/politics/news_1178116
https://www.matichon.co.th/politics/news_1177770
https://www.thebangkokinsight.com/52032/
https://www.matichon.co.th/politics/news_1177980
https://www.naewna.com/politic/370247
https://www.dailynews.co.th/politics/671320
https://www.springnews.co.th/view/364329
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/815696
https://siamrath.co.th/n/49607
https://www.springnews.co.th/view/364329
http://www.nationtv.tv/main/content/378663191/
https://theworldnews.net/th-news/yaatiwiirchn-14-tulaa-rwmtakbaatrphrasngkh-ramluek-45-pii-14-tulaa
https://www.tnnthailand.com/content/8203
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/815696
https://www.youtube.com/watch?v=gmOTn4F0Ow8
https://www.matichon.co.th/politics/news_1176200
https://www.matichon.co.th/politics/news_1178414
https://www.matichon.co.th/politics/news_1178116
https://www.voicetv.co.th/read/HknzPjgo7
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/815698

โดย อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา [ 30 ตุลาคม 2018 : 14:52:10 ]

ความเห็นที่ 3
รำลึกวีรชนฯ 45 ปี 14 ตุลา Springnews : https://youtu.be/gmOTn4F0Ow8

โดย อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา [ 30 ตุลาคม 2018 : 14:54:30 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป