"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
หัวข้อ: "เมื่อถึงทางแยก ความท้าทายและอนาคตสวัสดิการไทย"

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ: "เมื่อถึงทางแยก ความท้าทายและอนาคตสวัสดิการไทย"
-------------------------------------------
ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ร่วมเสวนาโดย:

1. ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
3. ดร.ธร ปีติดล, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

--------------------------------------

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารคณะได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECONTUofficial
ที่มา : http://www.econ.tu.ac.th/?action=news-detail&newsid=2611&menu=12&pgmenu=&lang=th&css=style_2014

โดยคุณ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อ 10 กันยายน 2018 : 14:44:1  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป