"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18-21 ตุลาคม 2561)

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครและระเบียบปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕

โดยคุณ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อ 23 สิงหาคม 2018 : 16:16:12  

ความเห็นที่ 1

ขอกราบนมัสการขอบคุณท่านพระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท ที่เมตตา เสียสละ และอุทิศตน เพื่อถ่ายทอด และสั่งสอนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการเรียนรู้ขันธ์ ๕ และหวังว่าท่านพระอาจารย์ จะให้ความเมตตามาให้เวลาแก่กิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

โดย สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. [ 30 ตุลาคม 2018 : 10:34:53 ]

Member
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป