"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งานเสวนาหัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดจัดงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 14 (Thammasat Economic Focus-TEF14)
หัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"
ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
เวลา 13.30-16.00 น.(เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)
ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.econ.tu.ac.th
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScERA2p-r4n16DeqV75WnBahyr--fExwmvPb5NVDiT46bFymQ/viewform

โดยคุณ : คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เมื่อ 17 สิงหาคม 2018 : 13:16:48  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป