"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งาน "50 ปี บัณฑิตอาสาสมัคร ผีเสื้อคืนรัง ก่อนความทรงจำจะจางหาย"

มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญเพื่อนพ้องบัณฑิตอาสาสมัครทุกรุ่น และครอบครัวร่วมงาน "50 ปี บัณฑิตอาสาสมัคร ผีเสื้อคืนรัง ก่อนความทรงจำจะจางหาย" ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมบัณฑิตอาสาสมัคร มธ.รังสิต
..................
ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน สินค้าที่ระลึก และจองออกร้านจำหน่ายสินค้า ได้ที่ https://goo.gl/qBbGE5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 088-8541974 หรือ 098-1835763
www.gvf-tu.org

ที่มา : มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร

โดยคุณ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 6 สิงหาคม 2018 : 14:27:54  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป