"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

โดยคุณ : โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อ 20 กรกฎาคม 2018 : 17:4:59  

ความเห็นที่ 1

พื้นที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.ระยอง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

โดย สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ [ 20 กรกฎาคม 2018 : 17:14:2 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป