"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กำหนดการอบรม : วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕
อบรม 1 วัน ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยคุณ : ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ เมื่อ 6 กรกฎาคม 2018 : 14:18:33  

Member
153 ศิษย์เก่า และ 47 บุคคลทั่วไป