"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ความก้าวหน้าของเวียดนาม : ถนนไฮเทค ทางพิเศษ ความยาว 1,811 กิโลเมตร

ถนนไฮเทคหนทางแห่งความก้าวหน้าของเวียดนาม

ทางพิเศษ ความยาว 1,811 กิโลเมตรในประเทศเวียดนามกิโลเมตร ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง นครโฮจิมินห์ สู่ใจกลางเมืองอุตสาหกรรม ในเมืองด๋องนาย (Đồng Nai) ถนนไฮเทคนี้เป็นการย่นระยะเวลาการเดินทางสามชั่วโมงเหลือเพียงชั่วโมงเดียว ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง และ ระบบ ITS (Intelligent Transportation System) หรือ ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทญี่ปุ่น ได้ถูกนำมาใช้ในโครงการทางด่วน ระยะทาง 55 กิโลเมตร หัวใจของระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ คือเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลอันล้ำหน้า สำหรับใช้ในการประมวลผลแบบคบวงจรในข้อมูลส่วนของจำนวนประชากร เส้นทางการจราจร จำนวนยานพาหนะ และอื่นๆ เพื่อช่วยลดการติดขัดบนเส้นทางการเดินรถอันก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้ อันได้แก่ การเฉี่ยวชน อุบัติเหตุต่างๆ และอุปสรรคอื่นๆ ในการขับขี่

ซึ่งศาสตร์แห่งศิลป์ของระบบการจัดการการจราจรอัจฉริยะนี้จะเป็นส่วนสำคัญในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้แก่ประเทศกลุ่มตลาดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนต่อไปอย่างแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.toshiba-clip.com/en/detail/3332

โดยคุณ : โตชิบา คลิป, www.neotarget.com เมื่อ 5 กรกฎาคม 2018 : 14:20:23  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป