"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เทคโนโลยีไมโครไฮโดร : “อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก”

เทคโนโลยีไมโครไฮโดร ทำให้การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ สามารถทำได้จากน้ำตกที่สูงแค่ความสูงของคนเท่านั้น

ด้วยเทคโนโลยีของ “อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก” (micro hydropower generating) ที่มีกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานประสานกัน นับเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันน้ำขนาดกะทัดรัด ติดตั้งได้ง่ายในแทบจะทุกพื้นที่ คุณลักษณะที่สำคัญของ “อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก”คือ เพียงมีพลังงานศักย์ (hydraulic head) ที่ระดับ 2 เมตรก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่โตชิบา ได้คิดค้นนวัตกรรม ด้วยมุ่งหวังสร้างสังคมที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อใช้ภายในชุมชน และเป็นแหล่งพลังงานของเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบแรกมีการส่งมอบในปี 2544 สำหรับใช้ในโครงการที่เกาะลมบก ประเทศอินโดนีเซีย โดยในระยะแรกมีชื่อเสียงในฐานะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะกับพื้นที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และสามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.toshiba-clip.com/en/detail/1837
ที่มา : โตชิบา คลิป, คุณนริสา ชะมุนี, www.neotarget.com

โดยคุณ : Brought to you by Toshiba Corporation เมื่อ 5 กรกฎาคม 2018 : 14:14:57  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป