"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา (18-22 พฤษภาคม 2561)

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ในวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาด ฮ กอบโชค สี่แยกพัฒนา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ที่มา : https://www.facebook.com/khaochamao/photos/a.444045672391633.1073741829.227124674083735/1647785522017636/?type=3&theater

โดยคุณ : อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เมื่อ 16 พฤษภาคม 2018 : 12:39:14  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป