"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
“โรคลมแดด” หรือ “ฮีทสโตรก”

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “โรคลมแดด” หรือ “ฮีทสโตรก” กันมาบ้าง แต่ถ้าใครยังไม่เคยเจอกับตัวหรือคนใกล้ชิด ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดใส่ใจว่ามันมีอันตรายอย่างไร ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว “ฮีทสโตรก” อาจทำให้ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้! และในเมื่อเราจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อนมากแบบนี้ การป้องกันโรคดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรรู้จักเอาไว้

ที่มา: http://www.springnews.co.th/view/208473
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/ngenprivate/2013/th/knowledge_gen_private/132-heat-stroke.html

โดยคุณ : https://www.facebook.com/thammasat.uni/ เมื่อ 28 มีนาคม 2018 : 13:55:10  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป