"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บอกข่าวจากทายาท (คุณภัทราวดี 081-710-6072) ถึงเพื่อนร่วมรุ่นของคุณแม่

บอกข่าวจากทายาท (คุณภัทราวดี 081-710-6072) ถึงเพื่อนร่วมรุ่นของคุณแม่

"คุณจิรวัฒน์ สหพงศ์ (ชื่อเดิม ชูศรี ไชยานนท์) บัญชีธรรมศาสตร์ รุ่น EF ถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

วันนี้สวดวันสุดท้ายที่วัดเซนต์หลุยส์ ศาลาหลุยส์มารีย์ เวลา 19.00-19.30 น."

โดยคุณ : คุณภัทราวดี เมื่อ 19 มกราคม 2018 : 11:24:4  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป