"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เบื้อหน้า เบื้องหลัง "โขนละคร"

ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการภาพถ่าย ชุด เบื้องหน้า เบื้องหลัง โขนละคร โดย กฤติเดช สมบุญดี, ฐิติ พรหมศร, สุภาพร สอนประสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 14 - 30 กันยายน 2560 ณ อาร์ซีบี อาร์ตเทอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก

โดยคุณ : Thai Classical Performing Arts News เมื่อ 14 กันยายน 2017 : 11:28:49  

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป