"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการเหตุการณ์ 14 ตุลา 16

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ที่จัดแสดงภายในอาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
มูลนิธิ 14 ตุลา / 31 ส.ค.2560

http://www.museumthailand.com/14_October_1973_memorial

ระเบียบการขอใช้พื้นที่-อัตราค่าบำรุงห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
และห้องประชุม 14 ตุลา
http://www.14tula.com/activity/ruleroom.htm

โดยคุณ : ที่มา : www.14tula.com เมื่อ 4 กันยายน 2017 : 10:2:9  

Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป