"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
โรคเบาหวาน
ผมเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่อายุ 33 ปี ปัจจุบันอายุ 50 แล้ว. ต้องฉีดอินซูลิน ตั้งแต่อายุ 33 ยังไมีภาวะแทรกซ้อน ทั้งทาง ตา ไต หัวใจ. แต่เริ่มเป็นความดัน มา2 ปี ผมควบคุมอาหารมา10 กว่าปี. รู้สึกเครียด ท่านใดมีคำแนะนำเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ บ้างครับ. ขอขอบพระคุณล่วงหน้า

โดยคุณ : karoonc เมื่อ 21 ก.ย. 2556 : 15:52:35  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป