"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
จะอธิบายให้ผู้อื่นทราบว่า ชาตินี้ชาติหน้า นรก สวรรค์ มีจริงได้อย่างไร
จะอธิบายให้ผู้อื่นทราบว่า ชาตินี้ ชาติหน้า นรก สวรรค์ มีจริงได้อย่างไร

โดยคุณ : karoonc เมื่อ 25 ส.ค. 2556 : 12:46:49  

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป