"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
นรก สวรรค์ อดีตชาติ ชาติต่อไป มีจริงหรือไม่
นรก สวรรค์ มีจริงหรือไม่

โดยคุณ : karoonc เมื่อ 12 ส.ค. 2556 : 13:28:43  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป