"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภัยที่เกิดจากคอมพิวเตอร์

ปฏิเสธ ไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของคนยุคนี้ไป แล้ว แต่การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เช่นกัน


ปัญหาเกี่ยวกับสายตา การใช้คอมพิวเตอร์นานเกินกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน จะทำให้ตาขาดน้ำหล่อเลี้ยงเกิดอาการระคายเคืองได้ และอาการที่ตามมาคือ ตาพร่าและมองไม่เห็นชั่วคราว รวมทั้งสายตาสั้น นอกจากนั้นยังมีอาการไมเกรนด้วย เพราะกล้ามเนื้อตาจะบีบรัดเลนส์ตาจนล้า

Computer Vision Syndrome (CVS) มีอาการเมื่อยล้าตา ปวดตา เคืองตา ตาแห้ง น้ำตาไหล ตามัว เห็นภาพซ้อน ปวดคอ หลัง และไหล่

Repetitive Strain Injury (RSI) อาการนี้จะเกิดขึ้นจากการนั่งทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไม่ถูก สุขลักษณะ เช่น เอามือวางไว้บนคีย์บอร์ด และสามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่แขน ข้อมือ ข้อนิ้ว แผ่นหลัง ต้นคอ หัวไหล่ และสายตา หากปล่อยไว้นาน ๆ อาจต้องผ่าตัดเอ็นก็มี

อาการท้องร่วงเพราะคีย์บอร์ด (Qwerty Tummy) ชื่อของอาการนี้มาจากตัวอักษรชุดแรกบนแป้นคีย์บอร์ด สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงคือ คีย์บอร์ดมักมีแบคทีเรียสะสมอยู่ เพราะหลายคนมักรับประทานอาหารหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์บอร์ดตั้งอยู่ แบคทีเรียเหล่านี้อาจปะปนในอาหารได้

Carpal Tunnel Syndrome เกิดจากการใช้งานซ้ำ ๆ ที่บริเวณข้อมือ ทำให้เอ็นรอบบริเวณข้อมือหนาตัวขึ้น แล้วไปกดเส้นประสาทที่วิ่งผ่าน ทำให้เกิดอาการชาและเจ็บได้


ใครมีปัญหาตามนี้ลดชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ตบ้าง แล้วหันมายืดเส้นยืดสายก็น่าจะช่วยได้...
ขอบคุณ : ขวัญเรือนโดยคุณ : kankan เมื่อ 5 ??.?. 2555 : 010:47:14  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป