"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ผ่าตัดริดสีดวงทวารแบบใหม่

"ริดสีดวงทวาร" เป็นโรคที่พบบ่อย ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดแดงสด หรือมีก้อนโผล่ขณะถ่ายอุจจาระ ริดสีดวงทวารเกิดจากการโป่งพองของหลอดเลือดขนาดเล็กบริเวณเยื่อบุช่องทวารหนัก รวมถึงมีการหย่อนยานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของเยื่อบุช่องทวารหนักด้วย ปัจจุบันเชื่อว่ามีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้เกิดริดสีดวงทวาร เช่น ภาวะท้องผูก และการเบ่งอุจจาระนานๆ เป็นต้น ส่วนการรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อย อาหารรสจัด หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจกระตุ้นอาการของริดสีดวงทวารให้มากขึ้นได้ แต่ไม่ใช่สาเหตุหลัก

ริดสีดวงทวารแบ่งตามตำแหน่งออกเป็น 2ชนิดคือ 1) ริดสีดวงทวารชนิดภายนอก (external haemorrhoids) ซึ่งปกคลุมด้วยชั้นผิวหนัง บ้างก็เรียกว่าติ่งเนื้อปากทวารหนัก และ 2) ริดสีดวงทวารชนิดภายใน (internal haemorrhoids) ซึ่งปกคลุมด้วยเยื่อบุลำไส้

ปัจจุบันมีวิธีมากมายในการรักษาโรคริดสีดวงทวาร ที่สามารถขจัดปัญหาโดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของริดสีดวงทวาร โดยหลักๆ แล้วมีการรักษาอยู่ 3วิธี คือ การใช้ยา การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด และการรักษาโดยการผ่าตัด

สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัดนั้น เหมาะสำหรับรักษาริดสีดวงทวารชนิดภายใน ระยะที่ 3(ริดสีดวงทวารยื่นพ้นปากทวารหนักขณะเบ่งถ่ายอุจจาระ และจะกลับเข้าที่ได้โดยต้องใช้นิ้วดันกลับ) และระยะที่ 4(ริดสีดวงทวารยื่นออกมาตลอดเวลาไม่สามารถดันกลับเข้าที่ได้) นอกจากนี้ยังใช้ผ่าตัดรักษาริดสีดวงทวารในรายที่มีภาวะการเกิดลิ่มเลือดเฉียบพลัน ซึ่งแพทย์อาจเลือกวิธีการระงับปวดในขณะผ่าตัดโดยให้ยาชาทางช่องน้ำไขสันหลัง (บล็อกหลัง) หรือฉีดยาชาเฉพาะที่รอบรูทวารหนัก ร่วมกับการฉีดยาหรือรับประทานยาแก้ปวดก่อนการผ่าตัด สำหรับเทคนิคการผ่าตัด ขึ้นกับจำนวนและชนิดของริดสีดวงทวารและความชำนาญของศัลยแพทย์ เช่นโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 24 ?.?. 2555 : 010:39:35  

ความเห็นที่ 1
ริดสีดวงทวาร 1-2ตำแหน่ง อาจใช้อุปกรณ์พิเศษ LigasureT หรือ Harmonic scalpelT ช่วยในการตัดริดสีดวงทวารโดยไม่ต้องใช้ไหมเย็บ หรือเย็บแผล

ริดสีดวงทวาร 3ตำแหน่งขึ้นไป หรือมีการยื่นของเยื่อบุช่องทวารหนักออกมาทั้งหมด อาจใช้เครื่องมือตัดต่อเยื่อบุลำไส้ชนิดกลม ที่เรียกว่า stapled haemorrhoidopexy ในการตัดริดสีดวงทวารหนัก ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญ 3ส่วน คือ เครื่องมือสอดและถ่างทวารหนัก เครื่องมือช่วยเย็บ และเครื่องมือตัดเย็บหัวริดสีดวง โดยการตัดและเย็บนี้จะเกิดตามแนวเส้นรอบวงของช่องทวารหนัก ทำให้สามารถตัดหัวริดสีดวงออกได้ทุกหัวและไม่ทำให้รูทวารหนักแคบลง อีกทั้งแนวการเย็บแผลอยู่สูงกว่าปากทวารหนัก ผู้ป่วยจะไม่มีแผลภายนอกเลย และมีอาการปวดก้นหลังการผ่าตัดน้อยด้วย อย่างไรก็ตามการผ่าตัดวิธีนี้ต้องเลือกผู้ป่วยให้เหมาะสมจึงจะได้ผลดี มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หากไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าตัด เช่น อาจเกิดภาวะรูทวารตีบ หรือมีรูทะลุจากช่องทวารหนักไปยังช่องคลอด เป็นต้น

รู้อย่างนี้แล้ว ถ้าคุณไม่อยากให้ตัวเองถึงขั้นผ่าตัดล่ะก็ ทำได้ง่ายกว่า ควรรับประทานอาหารที่มีใยอาหารมากขึ้น และปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ดื่มน้ำมากๆ วันละ 8-10 แก้ว ลดอาหารประเภทไขมัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการเบ่งอุจจาระนานๆ หรือนั่งอ่านหนังสือในขณะขับถ่าย เนื่องจากช่องทวารหนักจะขยายและมีความดันต่อเยื่อบุช่องทวารหนักเพิ่มขึ้น หลีกเลี่ยงยาที่ทำให้ท้องผูกหรือท้องเสีย เป็นต้น และเมื่อมีอาการขับถ่ายผิดปกติ หรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดให้มาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของโรค อย่านิ่งนอนใจ เข้าทำนอง"เป็นน้อย รักษาไว ได้ผลดีกว่า"ครับโดย oOfonOo [ 24 ?.?. 2555 : 010:40:06 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป