"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เปลี่ยนน้ำมันในครัวเรือนเหลือใ้ช้ เป็นไบโอดีเซลกันเถอะ


ในยุคที่ราคาน้ำมันยังเป็นปัญหาระดับโลกหลายคนรู้สึกไม่ชอบใจผู้ค้าน้ำมันที่โก่งราคาน้ำมัน จนทำให้คนทั้งโลกที่ต้องพึ่งพาพลังงานน้ำมันกระอักกระอ่วนไปตามๆ กัน แต่จากวิกฤตดังกล่าวแทนที่เราจะกล่าวโทษอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคำขอบคุณที่ทำให้กระแสพลังงานทางเลือกเริ่มฝังรากลึกอย่างยั่งยืน จนเราต้องขอบคุณที่บีบคั้นจนทำให้เราได้มุ่งหน้าสู่ทางเลือกที่ดีกว่า เหมือนที่หลายๆ ชุมชนในประเทศไทยเริ่มสร้างพลังงานเพื่อใช้กันเองภายในชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการร่วมกันประหยัดน้ำมัน และโครงการผลิตน้ำมันชีวภาพขึ้นอีกมากมายหลายโครงการ หนึ่งในโครงการนั้นก็คือโครงการนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วในครัวเรือนกลับไปทำเป็นไบโอดีเซล เราต่างลืมโครงการนี้กันไปแล้วใช่ไหมครับ แต่เราไม่ได้กล่าวโทษในความหลงลืม เพราะชีวิตประจำวันสำหรับคนทำงานแล้วมีเรื่องให้คิดเยอะมากกว่ามานั่งใส่ใจว่าจะเอาน้ำมันที่ทอดไข่ดาวไปทำไบโอดีเซล

ลองสอบถามปั๊มบางจากใกล้บ้าน หรือเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ว่ามีจุดใดที่ยังรับน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว จากนั้นเตรียมขวดน้ำเปล่า กรวยกรองน้ำชนิดมีแผ่นตะแกรงลวดกรองสำหรับกรองเศษอาหาร ใส่ขวดลิตรปิดฝาให้แน่นและนำไปให้ที่ปั๊มที่ยังรับน้ำมันพืชใช้แล้ว หรือบางชุมชนจะมีจุดรับเพื่อนำไปทำไบโอดีเซลวิธีนี้ดีกว่าทิ้งน้ำมันพืชให้เสียเปล่า เสียเวลาลำบากเพียงเล็กน้อยแต่ช่วยโลกได้มหาศาล ทำได้ง่ายๆ ขนาดนี้แล้วเรายังไม่ช่วยกัน ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วครับ

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 21 ?.?. 2555 : 08:42:09  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป