"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ไข้หวัดถามหา


สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้คนเราเกิดการเจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะโรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคที่ติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจได้ง่าย

ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง หลายพื้นที่บางวันมีฝนตก หรือมีอุณหภูมิลดลง บางวันอากาศร้อนอบอ้าว อาจส่งผลให้คนเราเกิดการเจ็บป่วยได้ โรคที่มักพบบ่อย ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม เป็นต้น โดยเฉพาะ "ไข้หวัด" ซึ่งเกิดได้ตลอดทั้งปี

ส่วนไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza virus) หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดสามารถติดต่อจากคนสู่คน

อาการของผู้ป่วยไข้หวัดทั่วไปอาการที่พบบ่อย คือ

-ตัวร้อนเป็นพักๆ

-ครั่นเนื้อครั่นตัว อ่อนเพลีย

-ปวดศีรษะ

-เป็นหวัด คัดจมูก น้ำมูกใส

-จาม คอแห้ง เจ็บคอ ไอ

ส่วนไข้หวัดใหญ่จะมีอาการแตกต่าง คือ ไข้สูงฉับพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย และหากมีโรคแทรกซ้อนอาจมีอาการรุนแรง จนทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี เด็กที่รับประทานยาแอสไพรินเป็นเวลานาน หญิงตั้งครรภ์ในฤดูกาลที่มีไข้หวัดใหญ่ระบาด และมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ไข้หวัด แม้จะเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นและติดต่อได้ง่าย ด้านการดูแลรักษาก็สามารถทำได้ง่ายเช่นกัน เพียงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสวมเครื่องนุ่งห่มที่สามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นได้ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทุกหมู่ดื่มน้ำมากๆ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใกล้ชิดและการใช้ของร่วมกับผู้ป่วย ล้างมือบ่อยๆ หากเป็นไข้หวัด ควรมีผ้าปิดปากป้องกันการไอหรือจามที่จะแพร่เชื้อไปสู่คนรอบข้าง เป็นต้น

ส่วนเด็กเล็กที่มีอาการเป็นไข้ควรหลีกเลี่ยงยาลดไข้แอสไพริน เพราะอาจเกิดอาการตับวาย และสมองอักเสบได้ หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบส่งให้แพทย์ตรวจ สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ฉีดในบุคคลทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป และบุคลากรทางการแพทย์

ส่วนผู้ที่ไม่แน่ใจว่า แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดทุกครั้ง

จากกรณีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่เรียกว่า "Human H3N2-Swine Origin Influenza Virus" ที่พบในสหรัฐอเมริกานั้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ มีการติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องและจากการสุ่มเก็บตัวอย่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่แยกได้ในระบบเฝ้าระวัง ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และระบบบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2554 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ พบว่าตัวแทนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่แยกได้ มีความคล้ายคลึงกันกับสายพันธุ์วัคซีนที่องค์การอนามัยโลกประกาศใช้ทางซีกโลกเหนือและใต้

สำหรับในประเทศไทยนั้น ยังไม่พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H3N2-SOIV หรือ H3N2V

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 20 ?.?. 2555 : 010:27:47  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป