"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เปิดอกคุยเรื่อง 'เซ็กซ์'ห้ามยาก-แต่ป้องกันได้

"เซ็กซ์"และ "โรคติดต่อ"เป็น 2 สิ่งที่สังคมให้ความสนใจ พูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเทศกาลแห่งความรัก เรื่องดังกล่าวถูกหยิบมาย้ำเตือน และทำให้สังคมรับรู้ร่วมกันว่าต้องแก้ไข เรื่องของเรื่องจะไม่เกิดปัญหาเลย หาก"เซ็กซ์"มาพร้อมกับการป้องกัน และความรับผิดชอบ ปัญหาขณะนี้ คือ เยาวชนมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยลง ขณะที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันความปลอดภัยน้อยเช่นกัน

หลายโพลสำรวจพบว่าไม่ใช่เยาวชนทั้งหมดที่จ้องมีเพศสัมพันธ์ในวันแห่งความรัก และ 4 ใน 5 ของเยาวชนที่สำรวจยังเห็นว่าเซ็กซ์เป็นเรื่องใหญ่ แต่ความไม่ปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ทุกวันเพราะปัจจัยเสี่ยงอยู่รอบตัวเด็ก ทำให้อาจพลาดพลั้งได้เสมอ

เมื่อถามถึงการป้องกันพบว่า เยาวชนไทยเพียงร้อยละ 43 ที่เห็นความสำคัญของถุงยางอนามัยป้องกันโรค ส่วนผลสำรวจการใช้และเข้าถึงถุงยางอนามัยคนอายุ 12-24 ปี ในกรุงเทพฯ พบเยาวชนไทยร้อยละ 69 ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ส่วนในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ระบุว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 14-15 ปี โดยใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 52

ถุงยางอนามัยไม่ใช่แค่ไม่ท้อง แต่หมายถึงสุขภาพ เพราะข้อมูลที่น่าเป็นห่วง คือ จำนวนผู้ป่วยหนองในมีเพิ่มขึ้นโดยเมื่อปี 2543 มีอัตราผู้ป่วยจาก 22.3 รายต่อแสนประชากรแต่เมื่อปี 2553 พบว่ามีอัตราผู้ป่วยเพิ่มเป็น 42.2 รายต่อแสนประชากร ปัญหาเกิดจากการไม่ใช้ถุงยางอนามัย ยังไม่นับรวมโรคเอดส์ที่พบการติดเชื้อของกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัว พูดคุยอย่างเปิดอก และให้ความรู้ สอนความรับผิดชอบ ยับยั้งชั่งใจและให้ความรักตนเองเป็นพื้นฐานให้เกิดความปลอดภัยได้

การแสดงออกถึงความรัก มีหลากหลายวิธีการให้กำลังใจ การให้สิ่งของ การดูแล ล้วนแต่เป็นวิธีการแสดงออกถึงความรัก แต่เรื่องเซ็กซ์เป็นสิ่งที่ห้ามได้ยาก งานวิจัยหลายชิ้น ล้วนชี้ไปในทางเดียวกันว่า เด็กมีเซ็กซ์อายุต่ำลง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15 ปี ซึ่งวุฒิภาวะที่ไม่เพียงพออาจทำให้เกิดปัญหาตามมา

ความรับผิดชอบ การดูแลสุขภาพให้มีเซ็กซ์ที่ปลอดภัย จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันป้องกัน ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ

หากไม่รู้จะเริ่มอย่างไรก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ www.takaboutsex.thaihealth.or.th หรือ www.dekd.com/truelove หรือ สายด่วนต่างๆ เป็นต้น

ดีกว่าปล่อยเด็กเรียนรู้เอาเอง ซึ่งอาจเกิดปัญหาหนักอกตามมาให้แก้ในที่สุดโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 14 ?.?. 2555 : 09:52:38  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป