"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
คุมเข้มรับตรุษจีน
กทม.คุมเข้มรับตรุษจีน มั่นใจประชาชนบริโภคเป็ด ไก่ ด้วยความปลอดภัย จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตวควบคุมคุณภาพเป็ด ไก่ พร้อมแจกถุงอนามัยต้นแบบให้ผู้ประกอบการ เพื่อบรรจุเป็ด ไก่ ก่อนจำหน่าย สร้างความมั่นใจให้ประชาชน สามารถเลือกซื้อเป็ด ไก่ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่สำรวจโรงชำแหละเนื้อสัตว์เฝ้าระวังไข้หวัดนก

กรุงเทพมหานครห่วงใยการซื้อเป็ด ไก่ ปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมมอบถุงอนามัยสำหรับบรรจุไก่สด 1 แสนใบ ให้ผู้ประกอบการชำแหละสัตว์ปีก และตัวแทนจำหน่ายสัตว์ปีก 32 แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการตรวจสอบกระบวนการผลิต

ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีประชาชนจำนวนมากซื้อสัตว์ปีกไปประกอบพิธีไหว้เจ้า เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนในการเลือกซื้อเป็ด ไก่ที่สะอาด และปลอดภัย กรุงเทพมหานครจึงได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพเป็ด ไก่ โดยจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ปีกสำหรับผู้บริโภค และจัดทำถุงต้นแบบกว่า 1 แสนใบ ให้ผู้ประกอบการชำแหละเนื้อสัตว์ปีกรายย่อยในกรุงเทพฯ และตัวแทนจำหน่ายสัตว์ปีก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชำแหละเนื้อสัตว์ปีกผลิตเนื้อสัตว์ปีกให้ถูกหลักอนามัย และป้องกันเชื้อโรคปนเปื้อน

โดยให้ผู้ประกอบการนำเนื้อสัตว์ปีกที่ผลิตได้จากโรงฆ่าสัตว์ที่มีเจ้าหน้าที่ และสัตวแพทย์ไปตรวจสอบใส่ในถุงพลาสติกที่กรุงเทพฯ เป็นผู้จัดทำขึ้น ซึ่งแต่ละถุงจะมีรหัสกำกับไว้เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาได้ และระบุวิธีการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitrace.net หรือ www.vphbma.com และระบบส่งข้อความ SMS บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยพิมพ์ TM เว้นวรรคตามด้วยรหัสที่ใช้ตรวจสอบ ส่งมาที่ 4545111 ระบบจะส่งข้อความกลับและแจ้งถึงแหล่งที่ผลิต หรือสถานที่ชำแหละเนื้อสัตว์ทันที

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นต้นแบบในการจัดทำมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค และเป็นการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ปีกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดภาวะความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตผู้บริโภค รวมถึงอันตรายจากยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในเนื้อสัตว์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการมากขึ้น มีบางรายผลิตถุงบรรจุไก่สดเองได้ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะร่วมผลักดันและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเนื้อสัตว์ให้แก่ผู้บริโภคต่อไป

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงชำแหละสัตว์ปีกทั้งหมด 34 แห่ง มีกำลังผลิตเนื้อสัตว์ปีกประมาณ 4 แสนตัวต่อวัน โดยเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกรายใหญ่ 2 แห่ง ที่มีระบบมาตรฐานสากลในการผลิต ชำแหละอยู่แล้ว และผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME 32 แห่ง มีกำลังผลิตสัตว์ปีกไม่น้อยกว่าวันละ 2 หมื่นตัวต่อวัน

สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีน กรุงเทพมหานครจะดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกในพื้นที่ ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ และสุ่มตรวจโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกมีชีวิตในโรงชำแหละสัตว์ปีก และสถานที่จำหน่ายสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสัตว์ปีก
โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 20 ม.ค. 2555 : 13:17:11  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป