"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
คืนชีวิตต้นไม้ หลัง bye bye น้องน้ำ

น้ำท่วมขังในหลาย ๆ พื้นที่เป็นเวลานานนับเดือน ทำให้ต้นไม้เจอปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรากเน่า ต้นไม้เป็นโรค และต้นไม้ขนาดเล็กของหลาย ๆ บ้านอาจตายและรักษาไว้ไม่ได้ แต่ต้นไม้ใหญ่ที่ยังไม่ตายและยังพอเยียวยารักษาได้ เรามีแนวทางที่จะช่วยเหลือและรักษาต้นไม้ค่ะ

รากต้นไม้ที่อ่อนแอ เพราะน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ไม่ควรให้ปุ๋ยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หรือปุ๋ยธรรมชาติ เขาต้องการเวลาพักฟื้นตัว ไม่ใช่ต้องการปุ๋ย รากต้นไม้ที่บวมน้ำ เราควรขุดหลุมเล็กขนาดลึกสัก 50 ซม. ถึง 1 เมตร ไว้ข้าง ๆ ต้นไม้นั้น เพื่อให้น้ำที่ขังอยู่บริเวณรากต้นไม้ไหลลงหลุมที่เราขุดไว้ เป็นการช่วยอาการรากสำลักน้ำ แล้วจึงค่อยสูบน้ำออกด้วยเครื่องไดรโว่ หรือออกแรงขุดหลุมกว้าง ๆ หน่อย แล้วใช้ขัน หรือ ถังขนาดพอเหมาะมือ ค่อย ๆ ตักน้ำออกมา

เมื่อเราเห็นว่า รากต้นไม้ไม่แข็งแรงพอที่จะยึดลำต้น อย่าถมดินกลบลงไปให้แน่นเป็นอันขาด ควรใช้ไม้ดามไม้ค้ำมาค้ำลำต้นเอาไว้แทน รอจนกว่ารากต้นไม้จะแข็งแรงและยืนลำต้นได้เหมือนเดิมก่อนแล้วจึงเอาไม้ดามไม้ค้ำยันออก

หากโชคร้าย ต้นไม่ได้ตายจากไป เราแนะนำว่าควรหาต้นไม่มาปลูกขึ้นใหม่ เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่เท่าต้นมะม่วงหนึ่งต้น สามารถถ่ายเทความร้อนได้เท่ากับเครื่องปรับอากาศ แถมยังมีร่มเงาให้เราอีกด้วย ต้นไม้จะกรองเสียงและกรองฝุ่นอากาศออกจากตัวบ้านเรา และผลิตอากาศบริสุทธิ์ เราจะได้ใช้ไฟฟ้าได้น้อยลง ทำให้ประหยัดรายจ่ายได้อีกด้วย

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 25 พ.ย. 2554 : 09:13:30  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป