"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง

ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กำหนดการจัดงาน : วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สถานที่จัดงาน : ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรม :

การลอยกระทงกาบกล้วยกว่าหนึ่งแสนใบ ตลอดลำน้ำแม่กลอง

ร่วมรำวงย้อนยุค

ร่วมทอดผ้าป่าทางน้ำ ณ วัดแก้วฟ้า

ชมการแสดงโขน ยุวศิลปินจากมูลนิธิ ร.๒

กิจกรรมหมู่บ้านสุขใจ

การแสดงหุ่นสาย

การแสดงการละเล่นของเด็กไทย

ร่วมลีลาศ และรำวงกับวงสุนทราภรณ์ วงใหญ่และชมมรหรสพต่าง ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์: ๖๖ ๓๔๗๕ ๒๘๔๗ - ๘

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. ๑๖๗๒

website : www.loikrathong.net


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 10 พ.ย. 2554 : 09:14:38  

Member
63 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป