"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
น้ำดื่มแทนน้ำใจ

“น้ำดื่มแทนน้ำใจ”

เปิดจำหน่ายน้ำช้าง 1 ล้านขวด 9 วัน 9 จุดในกรุงเทพฯ

โดยมอบรายได้ทั้งหมดให้มูลนิธิชัยพัฒนา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำดื่มช้าง จะนำน้ำช้างจำนวน1,080,000ขวดออกจำหน่าย โดยจะมอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ตามเจตนาของมูลนิธิ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดอยุธยาเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ทางเราผู้ผลิตน้ำดื่มช้างก็ประสบปัญหา เนื่องจากโรงงานผลิตน้ำช้างที่จังหวัดอยุธยาถูกน้ำโอบล้อม ทำให้ไม่สามารถที่จะขนส่งสินค้าได้จำนวนมากเท่ากับจำนวนปกติ อย่างไรก็ตาม จากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา บริษัทฯก็ได้มีการนำน้ำดื่มช้างบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปแล้วถึง 4 ล้านขวด

บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของผู้บริโภคจึงได้พยายามหาวิธีที่จะนำน้ำดื่มช้างออกมากระจายให้พอกับความต้องการของประชาชน โดยล่าสุดได้ใช้วิธีการขนส่งทางแพ ที่ต้องใช้เรือลากจูงมาจากโรงงานที่ บางบาล โดยใช้ถึง 18 ชม. จึงมาถึงท่าของโรงงานในกรุงเทพมหานคร จึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยน้ำดื่มที่ นำออกมาได้จะนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนควบคู่กับการนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มีการกำหนดจุดขายน้ำดื่มช้าง 9 จุด 9 วัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรุงเทพมหานคร สยามนิรมิตร และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะเปิดจำหน่ายวันละ 1 จุด จุดละ 10,000 แพ็ค ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 วัน โดยจะเริ่มจำหน่ายวันแรกวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะสามารถซื้อได้ต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงที่จุดรับบัตรคิว ตามสถานที่ที่กำหนด เพื่อสามารถกระจายน้ำดื่มช้างให้ได้มากที่สุด โดยจำกัดท่านละ 5 แพ็ค / (60 ขวด ขนาด 600 CC.)

บริษัทขอความกรุณาให้ทุกท่านซื้อตามความต้องการในการบริโภคของครอบครัวในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ประสบภัยท่านอื่นได้มีโอกาสหาซื้อได้ เพราะยังคงสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และจะพยายามนำสินค้าออกกระจายไปทั่วประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

โดยจะกำหนดจุดจำหน่าย 9 จุดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่

วันที่ 9พ.ย.54 ลานพระบรมรูปทรงม้า วันที่ 10พ.ย.54 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11พ.ย.54 สยามนิรมิต วันที่ 12พ.ย.54 สวนหลวง ร.9

วันที่ 13พ.ย.54 วงเวียนใหญ่ วันที่ 14พ.ย.54 เซ็นทรัล พระราม 2

วันที่ 15พ.ย.54 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 16พ.ย.54 สวนลุม

วันที่ 17 พ.ย. 54 ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 9 พ.ย. 2554 : 09:23:37  

Member
63 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป