"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ทำผ้าอนามัยฉุกเฉิน-วันนั้นของเดือนอย่าลุยน้ำ


น้ำท่วม ส่งผลกระทบกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะในแง่สุขอนามัย เนื่องจากธรรมชาติของผู้หญิงต้องมีประจำเดือน ดังนั้นหากจะลุยน้ำที่ท่วมสูงจนเปียกชื้นถึงอวัยวะเพศ ควรรู้ไว้ว้า ในช่วงนั้นของเดือน ปากมดลูกจะเปิดให้เลือดไหลออกมา จึงเสี่ยงที่น้ำสกปรกซึ่งอาจมีแบคทีเรีย เชื้อรา หรือปรสิตปะปนเล็ดลอดเข้าช่องคลอดได้ หากเป็นเช่นนั้นก็จะมีโอกาสป่วยเป็นมดลูกอักเสบติดเชื้อ สามารถลุกลามไปถึงช่องท้อง หากรุนแรงอาจเป็นหนอง เป็นฝีในช่องท้อง ทว่าไม่ได้รับการรักษา ก็เสียชีวิตได้ ทั้งนี้ยังรวมถึงผู้หญิงใกล้คลอดและเพิ่งคลอดบุตรมาใหม่ๆด้วย

เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าช่องคลอด ผู้หญิงมีประจำเดือนไม่ควรลุยน้ำ หากเลี่ยงไม่ได้แนะให้สวมเครื่องป้องกัน เช่น กางเกงกันน้ำ หรือชุดกันน้ำ หรือหลังจากลุยน้ำแล้วต้องรีบชำระล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ เสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง อย่าให้อับชื้น หลังจากนั้นจำเป็นต้องคอยสังเกตความผิดปกติของช่องคลอดด้วย เช่น กลิ่นและสีของสิ่งคัดหลั่ง เป็นต้น

สำหรับผู้หญิงที่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม บางรายอาจมีอาหารและน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพ ทว่าขาดผ้าอนามัยที่ต้องใช้ กรณีไม่สามารถซื้อหาได้ เฟซบุค แฟนเพจ ‘Design for Disasters’ เผยวิธีทำผ้าอนามัยฉุกเฉินให้ลองทำด้วยตนเองจากวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวประกอบด้วย เสื้อแขนยาวที่พร้อมสละแขนเสื้อออก ผ้าสะอาดหรือทิชชู กรรไกร และเทปกาว

วิธีทำ เริ่มจากใช้กรรไกรตัดแขนเสื้อให้ได้ความยาว 15-20 เซนติเมตร จากนั้นวางทบผ้าสะอาดหรือทิชชูให้หนาพอสมควรแล้วสอดเข้าไปในแขนเสื้อที่ตัดออกมา ส่วนปลายของแขนเสื้อสองด้านให้ติดเทปกาวโดยให้เหลือปลายด้านกาวยื่นออกมาจากขอบผ้าเพื่อใช้ติดกับกางเกงชั้นในด้วย โดยหลังจากใช้งานแล้วยังสามารถดึงเศษผ้าหรือทิชชูเปื้อนประจำเดือนทิ้งไป ขณะที่ชิ้นส่วนของแขนเสื้อนำไปซักทำความสะอาดแล้วนำกลับมาประกอบและใช้ใหม่ได้

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 9 พ.ย. 2554 : 09:12:17  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป