"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สอนลูกให้รู้จักพวกฉกฉวยสถานการณ์จากน้ำท่วม

สถานการณ์ช่วงนี้ไม่ชวนให้ผู้คนอยากทำอะไร เพราะจิตใจหดหู่ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารของผู้ประสบอุทกภัยที่พบเห็นอยู่ทุกวี่วัน มีผู้คนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นทุกขณะ ภาพความเดือดร้อนของผู้คนที่ต้องอพยพ วิตกกังวล ทุกข์ร้อน หรือบางคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวก็มีไม่น้อย

แต่ท่ามกลางความเดือดร้อน เราก็ยังเห็นน้ำใจของผู้คนมากมายที่อาสาสมัครหลั่งไหลจากทุกสารทิศ และพยายามหาทางช่วยเหลือผู้คนในหลากหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจากผู้คนในหน่วยงาน องค์กร และหลายภาคส่วน ซึ่งมักเกิดขึ้นทุกครั้งที่บ้านเมืองของเราประสบเหตุเภทภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ นั่นคือความสวยงามของนิสัยคนไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน

อย่างไรก็ดี เหรียญมีสองด้าน เรามีคนที่มีน้ำใจมากมาย แต่เราก็พบเห็นผู้คนไม่ดีก็มีจำนวนไม่น้อย ที่ฉกฉวยสถานการณ์จากความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ข่าวคราวที่เกิดขึ้นทั้งจากภาพข่าว และจากคนที่รู้จักพบว่ามีหลายพื้นที่ที่ความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึง เพราะอยู่ห่างไกลและยากต่อการเข้าถึง ทำให้มีผู้คนแย่ๆ ที่ฉกฉวยสถานการณ์ในการเข้าไปเสนอตัวช่วยเหลือด้วยการคิดเงินราคาแพง เช่น กรณีที่มีคนต้องการใช้เรือเพื่อออกจากบ้านเพราะไม่สามารถสัญจรได้ และความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึง เลยมีความจำเป็นต้องใช้เรือเดินทาง และต้องจ้างเรือรับจ้าง ปรากฏว่าผู้รับจ้างก็คิดราคาค่าจ้างสูงถึงหลักพันบาท เพราะรู้ว่าอย่างไรคนเหล่านั้นไม่มีทางเลือก ต้องใช้บริการอยู่ดี

"ทำไมคนเหล่านั้นถึงทำอย่างนี้ล่ะครับ ทั้งที่คนเขากำลังเดือดร้อน"

คำถามของลูกชายที่ดิฉันก็สะอึกเหมือนกัน เพราะเป็นเช่นนั้นจริงๆ เป็นการซ้ำเติมผู้เดือดร้อนหนักเข้าไปอีก ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นจิตใจทำด้วยอะไร

ตามมาด้วยหัวขโมยจำนวนมากที่ผู้คนต้องอพยพหนีภัยน้ำท่วม แต่ตัวเองกลับเข้าไปขโมยทรัพย์สินของคนอื่น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาหนักใจอย่างยิ่ง และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากไม่ยอมเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหรือแม้แต่สถานการณ์ล่าสุดที่ดิฉันไปซื้อของแล้วพบว่าสินค้าราคาสูงจนน่าตกใจ จนเกิดคำถามจากลูกชายอีกครั้งว่า

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 19 ต.ค. 2554 : 09:03:26  

ความเห็นที่ 1

"ทำไมสินค้าถึงราคาแพงขึ้นล่ะครับ ก็ผู้คนกำลังเดือดร้อนอยู่ แล้วเขาจะมีเงินซื้อของได้อย่างไร"

และ…ก็ต้องอึ้งอีกครั้ง เพราะเป็นเรื่องจริงที่พวกเราคนไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินความเสียหายกันรายวัน แต่ความเสียหายที่ชัดเจนจะปรากฏอีกครั้งอย่างแท้จริงก็เมื่อหลังน้ำลด

จริงอยู่ราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายจากน้ำท่วมต้องมีราคาสูงอย่างแน่นอนก็ยังพอเข้าใจได้ แต่ก็มีสินค้าอีกจำนวนมากที่ฉวยสถานการณ์ขึ้นราคาล่วงหน้าซ้ำเติมสถานการณ์เข้าไปอีก

ไหนๆ ลูกก็ตั้งคำถามแล้ว ก็น่าจะถือโอกาสตั้งคำถามให้กับลูกๆ หรือกระตุ้นให้ลูกตั้งคำถามในสถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่เลวนะคะ และถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็สอนลูกให้รู้ว่าท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมก็มีทั้งคนดีและไม่ดีได้ด้วยเช่นกัน

สอนอะไรได้บ้าง ?

หนึ่ง สอนให้ลูกรู้จักการให้ การมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมไปถึงการสอนให้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจากข่าวผู้ประสบอุทกภัยสถานการณ์จริง อาจจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนที่อาสาสมัครไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขาช่วยเหลือผู้อื่นชนิดที่ไม่หวังผลตอบแทน พ่อแม่ควรจะยกย่องคนเหล่านั้นให้ลูกฟังอย่างสม่ำเสมอ และอาจจะชักชวนให้ลูกร่วมเป็นอาสาสมัครด้วยก็ได้

สอง ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อาจจะยกสถานการณ์ที่เห็นผู้คนฉกฉวยสถานการณ์และเอาเปรียบผู้อื่น ก็หยิบยกขึ้นมาพูดว่ามันไม่ดีอย่างไร และเป็นการซ้ำเติมผู้ที่เดือดร้อนขนาดไหน ถ้าเป็นเราเดือดร้อนจะทำอย่างไร

สาม สอนให้มีความซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวง ทั้งกาย วาจา และใจ อาจยกตัวอย่างเรื่องราคาสินค้าที่พบว่าราคาแพงและไม่สมเหตุผล หรือกักตุนสินค้า หรือโก่งราคาสินค้า จะนำไปสู่อะไร ผู้คนจะยิ่งเดือดร้อนขนาดไหน และถ้าลูกเติบโตมาในครอบครัวค้าขาย ก็ไม่ควรมีพฤติกรรมเหล่านั้น ต้องฝึกไม่ให้ลูกเห็นความสำคัญของเงินมากกว่าจิตใจ

สี่ สอนให้มีอดทน ถ้าครอบครัวของคุณเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง ก็ต้องฝึกให้ลูกมานะอดทนต่อความยากลำบาก ไม่ท้อถอยแม้มีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิต ต้องรู้จักต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ได้ ที่สำคัญต้องถูกต้องชอบธรรมโดยไม่ทำร้ายผู้อื่น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการฝึกให้ลูกมีธรรมประจำใจ เป็นคนดีต่อไปในอนาคต ในเมื่อเราต้องเจอะเจอทั้งคนดีและไม่ดี ก็ควรสอนให้ลูกมีภูมิคุ้มกันในชีวิตที่ดีในการแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี รวมถึงใครเป็นคนดีและคนไม่ดี

และสุดท้าย ให้ลูกได้เลือกชีวิตที่จะเป็นคนดีโดย oOfonOo [ 19 ต.ค. 2554 : 09:04:08 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป