"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
“จินตนาการแห่งความทรงจำ” (Imagination of Remember)

สุดรัก อุทโยภาศ เป็นศิลปินหญิงที่มีความถนัดงานจิตรกรรม โดยเฉพาะภาพเขียนสีน้ำมัน ลักษณะผลงานเป็นส่วนผสมระหว่าง จิตรกรรมเหนือจริง (Surrealist) กับ กึ่งนามธรรม (Semi-abstract) ใช้สีสว่างสดใส เพื่อสื่อถึงความสุขใจในวัยเยาว์ เมื่อครั้งอยู่ต่างจังหวัดกับคุณยายและคุณตา ประทับใจในวิถีชีวิตแบบชนบท ความสุขสงบแบบชีวิตไทยๆ มีทุ่งนากว้าง บึงบัว ฝูงวัว-ควาย ชาวไร่ ชาวนาที่หากินเลี้ยงชีพด้วยการทำกสิกรรมและปศุสัตว์

สุดรักได้จบการศึกษาระดับมัธยมในสายสามัญ ระดับปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ และระดับปริญญาโทสาขาศิลปศึกษา ได้เริ่มจับพู่กันเขียนภาพอย่างจริงจังครั้งแรกเมื่อปี 2546 และได้ฝึกฝนฝีมือด้วยตนเองจนมีความเชี่ยวชาญในงานจิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะครีลิก

เริ่มแสดงงานศิลปกรรม ด้วยการร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมกับศิลปินในภาคตะวันออกด้วยกัน ภายใต้ชื่อกลุ่ม “เพียงตะวัน” จากนั้นจึงได้เริ่มแสดงผลงานเดี่ยว (Solo Exhibition) ครั้งแรกในปี 2547 ชื่อนิทรรศการ “Beginer/ ผู้เริ่มต้น” ซึ่งแสดงถึงก้าวแรกในการเป็นศิลปินอาชีพเต็มตัว หลังจากนั้นอีก 6 ปีให้หลัง ในปี 2553 จึงได้เปิดแสดงผลงานเดี่ยวอีกครั้งในชื่อ “Travels in my mind / ท่องเที่ยวไปในจิตใจฉัน” ที่ Liam’s Gallery พัทยา และในเดือนมกราคมของปี 2554 ได้แสดงผลงานเดี่ยว นิทรรศการชื่อ “Beautiful Life / ชีวิตช่างสวยงาม” ที่ 9 Art Gallery จ.เชียงราย

ดูข้อมูลและภาพผลงานเพิ่มเติมได้ที่ http://my-art.bloggang.com/

นิทรรศการ "จินตนาการแห่งความทรงจำ (Imagination of Remember)"
ศิลปิน : สุดรัก อุทโยภาศ
ระยะเวลาที่จัดแสดง : วันที่ 29 กันยายน-13 ตุลาคม 2554
สถานที่ : ผนังโค้ง ชั้น 3-4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 29 ก.ย. 2554 : 09:20:16  

Member
63 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป