"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ผู้เชี่ยวชาญฯ ชี้ 'มือถือ' กำลังทำร้ายคุณ?


สมาร์ทโฟน หรือมือถือในฐานอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้ในการสื่อสารของผู้บริโภควันนี้ ไม่เพียงแต่มันจะฆ่าเวลาในขณะที่คุณเดินทาง หรือกำลังรอใครบางคน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสรีรศาสตร์(Ergonomics Expert) กล่าวว่า อย่างน้อยที่สุดอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้อาจทำให้คุณดูแก่ก่อนวัยอันควร (หลังค่อม ตาเสื่อม ฯลฯ) และทำร้ายส่วนต่างๆ ของร่างกายคุณให้เกิดอาการอย่างน้อยทีสุดคือ เจ็บปวดตามข้อต่างๆ ได้

บทความในเว็บไซต์ New York Times ระบุว่า มือถือ โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์แย่ลงกว่าก่อนนี้มาก แม้จะได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแต่กลับส่งผลต่อสุขภาพในส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็น ข้อต่อ มือ หลัง และคอ

ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญฯ กล่าวว่า พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์อาจจะกังวลแค่เรื่องสายตาเท่านั้น เนื่องจากโต๊ะเก้าอี้ และคอมพิวเตอร์ ได้รับการออกแบบให้ร่างกายสามารถนั่งทำงานอยู่ในท่าที่ถูกต้องได้ แต่เทคโนโลยีทีมีขนาดเล็กกว่า อย่างเช่น มือถือที่สามารถถือไว้ในมือ และไหล่ในการยกมันขึ้นใช้งานในลักษณะต่างๆ ตลอดทั้งวัน ซึ่งไม่ใช่ท่าที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่ได้ใช้ขณะนั่งอยู่ที่โต๊ะ

เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ใช้ที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้แทบตลอดเวลา จึงมีโอกาสที่จะอยู่ในท่าทางที่ไม่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่ท่าทีสะดวกสบาย จนอาจส่งผลให้เกิดอาการอย่างเช่น การปวดข้อมือคล้ายๆ กับ Carpal Tunnel Syndrom ไปจนถึงการมองเห็นที่แย่ลง หรือแม้แต่นิ้วล็อค แย่สุดคือ มือไม่สามารถกำ หรือหยิบจับสิ่งของต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่พยายามอีเมล์ด้วยอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้ ยังมีความเสี่ยงทีจะเกิดอาการผิดปกติต่างๆ ทางร่างกายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอีกด้วย

แล้วอะไรคือทางเลือกที่ดีทีสุด สำหรับการทำให้สุขภาพของร่างกายปกติในขณะที่ยังคงสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนอื่นๆ ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้คำตอบก็คือ "ไม่มี" ตราบใดที่ผู้ผลิตยังไม่สามารถพัฒนาอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ ซึ่งจุดของการออกแบบที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ต้องมีการแก้ไขอย่างเช่น คีย์แพดขนาดเล็กบนสมาร์ทโฟนที่ผู้ใช้ต้องใช้นิ้วโป้ง ด้วยวิธีที่ไม่เป็นธรรมชาติ และยังเป็นการทำร้ายตัวเองอีกด้วย หรือทัชแพดที่ต้องใช้นิ้วกดสัมผัส เพื่อควบคุมพอยน์เตอร์บนหน้าจอ

ซึ่งมีวิธีเดียวที่จะหนีจากความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อส่วนต่างๆ ของร่างกายอันมีสาเหตุมาจากการใชอุปกรณ์แก็ดเจ็ตต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ ปิดมัน แล้วออกไปเดินสูดอากาศภายนอก พักสายตา และยืดเส้นยืดสายบ้าง ฟังดูง่าย แต่ทำยากมากสำหรับผู้บริโภคในยุคดิจิตอล

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 19 ก.ย. 2554 : 010:35:19  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป