"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ฝนตกน้ำท่วมยิ่งเสี่ยง 'ไฟช็อต-ไฟดูด'

ความ 'ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต" ที่สามารถจะเกิดจากการที่มีพายุฝนถล่มหนักอย่างต่อเนื่องนั้น มีได้มากมายหลากหลายรูปแบบ เช่น อุทกภัย-ภัยน้ำท่วม ภัยน้ำป่าไหลหลาก ภัยแผ่นดินทรุด-แผ่นดินถล่ม ภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเชื้อโรคต่าง ๆ ภัยจากการป่วยทางจิต ภัยจากสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์พิษต่าง ๆ เป็นต้น

และที่มองข้ามไม่ได้อีกภัยหนึ่งคือ 'ภัยไฟฟ้า" 'ไฟฟ้าช็อต-ไฟฟ้าดูด" ภัยนี้ก็เกิดง่ายในช่วงนี้!! ในช่วงที่ประเทศไทยมีพายุฝนถล่มหนักต่อเนื่องในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทย ทุกทิศทั่วไทย และก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด หากจะโฟกัสกันที่ "ภัยจากกระแสไฟฟ้า" ในจุลสารเผยแพร่เดือน ก.ย. 2554ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ก็มีข้อมูลน่าสนใจ ซึ่งประชาชนคนไทยน่าจะให้ความสนใจไว้บ้าง เพราะในแต่ละปีในไทยก็มีความสูญเสียจาก "ไฟฟ้าช็อต-ไฟฟ้าดูด" เกิดขึ้นไม่น้อยทั้งนี้ ข้อมูลที่ว่านี้เป็นข้อมูลในเชิง "คู่มือสำหรับการป้องกันภัยจากกระแสไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน-น้ำท่วม" โดยเนื้อหานั้นมี 2 ส่วน ดังนี้คือ เตือนอันตราย กรณีน้ำท่วมขัง การใช้ชีวิตช่วงน้ำท่วมขังนอกจากจะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้ว ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายจากอุบัติภัยต่าง ๆ

สำหรับการป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้ากรณีน้ำท่วมขัง สิ่งที่ประชาชนควรต้องทำคือ กรณีเป็นบ้านชั้นเดียว เมื่อเกิดน้ำท่วมขังให้รีบดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าโดยด่วน โดยยกสะพานไฟขึ้น พร้อมทั้งงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ถ้ากรณีเป็นบ้าน 2 ชั้น ก็ควรให้ช่างไฟฟ้ามาดำเนินการแยกวงจรไฟฟ้าชั้นบนและชั้นล่างของบ้าน เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างของบ้าน และให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ชั้นบนของบ้านเท่านั้น

ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ต้องงดใช้และงดสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดขณะที่ตัวแช่อยู่ในน้ำ หรือขณะยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ หรือแค่ตัวเปียกชื้นก็อย่าใช้

นอกจากนี้ ยังต้องระมัดระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บริเวณที่ชื้นแฉะให้มาก ๆ เป็นพิเศษ เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น ฯลฯ เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ก็จะทำให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้

คู่มือการป้องกันภัยจากกระแสไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน-น้ำท่วมอีกส่วนคือ เตือนอันตราย ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงน้ำท่วม โดยในจุลสารระบุไว้ว่า การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตเพราะถูกไฟฟ้าดูด-ไฟฟ้าช็อต ซึ่งวิธีใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัยคือ

ข้อควรปฏิบัติ ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่แผงสวิตช์ไฟหรือสับสวิตช์ไฟลง พร้อมย้ายสวิตช์ไฟให้พ้นจากระดับน้ำที่ท่วมถึง, ก่อนจะนำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ มาใช้งานควรต้องตรวจสอบให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ๆ อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และผู้ใช้งานต้องไม่ยืนอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะ ต้องเป็นที่แห้ง พร้อมสวมรองเท้าให้เรียบร้อยด้วย

หากเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วพบว่ามีสิ่งผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็นไหม้ มีเสียงดัง ฯลฯ ให้หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นทันที และนำไปให้ช่างผู้ชำนาญซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนจึงจะนำมาใช้งานอีกโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 16 ก.ย. 2554 : 13:11:53  

ความเห็นที่ 1

ข้อห้าม ห้ามใช้ ห้ามสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะที่ตัวเปียกชื้น หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเปียกน้ำ ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาใช้งาน รวมถึงห้ามซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเองโดยไม่มีความชำนาญอย่างเด็ดขาด เพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต

และกรณีมีผู้ถูกไฟดูด-การช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด ห้ามใช้มือเปล่าหรือส่วนใดของร่างกายสัมผัสถูกตัวผู้ถูกไฟดูดเด็ดขาด ต้องยืนอยู่บนพื้นหรือวัสดุที่แห้ง และควรต้องสวมรองเท้าพื้นยาง เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าดูดไปด้วย ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าโดยสับสวิตช์ไฟ ยกสะพานไฟและเบรกเกอร์ในทันที หรือนำวัสดุที่เป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าได้ เช่น ผ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง เป็นต้น มากระชาก ผลักหรือดันตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด ออกจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ซึ่งต่าง ๆ เหล่านี้ สำคัญคือผู้ช่วยต้องมีสติ และทำอย่างรวดเร็ว เมื่อช่วยผู้ถูกไฟฟ้าดูดออกมาได้แล้วให้ตรวจสอบชีพจร ถ้าหมดสติให้ปั๊มหัวใจหรือผายปอดโดยเป่าปาก พร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาล

ข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังมีข้อเตือนใจด้วยว่า หากพบเห็นเสาไฟฟ้าทรุดตัวหรือล้ม สายไฟฟ้าขาด ต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้า ห้ามเข้าใกล้และสัมผัสถูกสายไฟฟ้าหรือวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเด็ดขาด เพราะอาจถูกกระแสไฟฟ้าดูด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาดำเนินการด่วน

อย่ามองข้ามความปลอดภัย อย่าละเลยวิธีป้องกันภัยไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน-น้ำท่วม อย่าชะล่าใจว่าพอน้ำท่วมทางการไฟฟ้าก็คงตัดไฟแล้ว และหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ก็ต้องใส่ใจสายไฟฟ้าในความรับผิดชอบ เพราะอาจก่ออันตรายต่อผู้สัญจรผ่านไปมา

ย้ำว่า 'ไฟฟ้าช็อต-ไฟฟ้าดูด" ภัยนี้เกิดง่ายในช่วงฤดูฝนยิ่งมีน้ำท่วมก็ยิ่งต้องระวัง ไม่ว่าจะท่วมมากหรือน้อยเพราะประมาท จึงสูญเสียเพราะภัยนี้ เยอะแล้ว!!!!!

โดย oOfonOo [ 16 ก.ย. 2554 : 13:13:22 ]

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป