"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Doctor Me หมอดีในมือคุณ

เทคโนโลยีเพียงปลายนิ้วสัมผัส ก็ตอบคำถามเรื่องสุขภาพได้แล้ว...

โลกที่หมุนไปไม่หยุด กับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปทุกวัน วันนี้สามารถเชื่อมโยงเรื่องของสุขภาพได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัสกับ Application“DoctorMe” Applicationสุขภาพตัวแรกของไทย ที่สามารถช่วยตอบปัญหาอาการสุขภาพเบื้องต้นได้ง่ายๆ ตัดปัญหากับการจบลงด้วยการซื้อยาแก้มากินเอง

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มีหน้าที่ส่งเสริมเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ โดยพยายามพัฒนาความรู้ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้คนไทยสามารถดูแลสุขภาพได้ ขณะที่ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ที่มีการเข้าใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพ เฉลี่ยวันละ 396,040 ครั้ง ดังนั้น ทาง สสส. ร่วมกับสถาบัน Chang Fusion, มูลนิธิหมอชาวบ้าน และบริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ร่วมกันทำ Mobile Application ชื่อ “DoctorMe” เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันได้ง่ายมากขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีผ่าน ApplicationDoctorMeที่มีอยู่บนมือถือสำหรับผู้ใช้ iPhone, iPod Touch หรือ iPad สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี โดยมีเป้าหมายให้ผู้ใช้สามารถรู้วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็น ทั้งนี้ปัจจุบันมี Applicationสุขภาพบน iPhone ทั่วโลกราว 10,000 โปรแกรม ในจำนวนนี้เป็น Applicationสุขภาพของคนไทยมีเพียง 1 โปรแกรมเท่านั้น

“ในประเทศไทยมีผู้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้กว่า 450,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์นำร่องข้อมูลสุขภาพที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย โดยถูกออกแบบมาเมื่อมีปัญหาสามารถเปิดได้สะดวกและเรียนรู้ได้ง่าย หวังว่า Applicationนี้จะทำให้พฤติกรรมผู้มีปัญหาสุขภาพเปลี่ยนไป จากเดิมที่ไม่เวลาเจ็บป่วยไม่รู้จะกินยาอะไร ก็กินยาแก้ปวด หรือปล่อยให้หายเองโดยไม่ถูกต้อง และยิ่งชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศก็เหมาะมาก เพราะค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลในต่างประเทศมีราคาสูง หากมีคู่มือแนะนำสุขภาพพกติดตัวไว้ก็จะสะดวกสบายง่ายขึ้น”ทพ.กฤษดากล่าว

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 13 ก.ย. 2554 : 08:59:05  

ความเห็นที่ 1


สำหรับข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน Application“DoctorMe” นั้น เป็นข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิหมอชาวบ้าน โดยนำเนื้อหาจาก “คู่มือหมอชาวบ้าน” โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานุภาพ และคณะ ซึ่งเป็นคู่มือดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากประชาชน โดยมีคำแนะนำการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ ไม่สบายเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งจะมีคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย แนะนำการใช้ยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร

นายไกลก้อง ไวทยการ รองผู้อำนวยการ สถาบัน Change Fusion และผู้จัดการแผนงาน ICTเพื่อการเรียนรู้ดิจิทัล และสนับสนุนภาคีเครือข่าย สสส. กล่าวว่า แผนงานได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิหมอชาวบ้านมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว และเห็นว่ามูลนิธิหมอชาวบ้านมีจุดแข็งด้านเนื้อหา ขณะที่ในยุคปัจจุบันมีผู้ใช้มือถือสมาร์ทโฟนมากขึ้น และใช้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติของ Apple ค่อนข้างมาก จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะนำเรื่องสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือนี้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์บนมือถือ ซึ่งจากการนำแอปพลิเคชั่น “DoctorMe” เข้าสู่ Apple App Store ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยขึ้นเป็นอันดับ 1 ในหมวดสุขภาพ (Health andFitness) ภายใน 4 ชั่วโมงแรกหลังเปิดให้ดาวน์โหลดจนถึงปัจจุบัน และขึ้นเป็นอันดับ 1 ของแอปพลิเคชั่นทุกหมวดตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา และขณะนี้ยังติด 1 ใน 4 ของแอปพลิเคชั่นที่มีการดาวน์โหลดสูงที่สุด โดย 92% ของผู้ใช้ DoctorMeโหวตให้คะแนน 5 ดาวเต็ม และได้ให้ความเห็น 80 ความเห็น ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการชื่นชม ระบุว่ามีประโยชน์มาก ทุกคนควรมีไว้ใช้งานติดตัว

นายชิตพงษ์ กิตตินราดร Project Manager DoctorMe เล่าให้ฟังถึงการพัฒนา Application “DoctorMe” ว่า ใช้เวลาการพัฒนาตั้งแต่เริ่มคิดจนออกมาทดลองใช้รวมแล้วประมาณ 5 เดือน โดยมีการทดลองใช้ Applicationในต่างประเทศเพื่อศึกษารูปแบบ ซึ่งก็พบว่าหลายโปรแกรมดีมาก เช่น www.webmd.comที่ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน แต่เป็นภาษาอังกฤษ และมีคำศัพท์ที่อาจเข้าใจยากสำหรับประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตามหลังจากเปิดให้มีการดาวน์โหลดไปใช้ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าดี ใช้งานง่าย แต่มีข้อเสนอแนะในเรื่องการเพิ่มแผนที่สถานพยาบาล ที่สามารถดูว่าที่ใดใกล้สุดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในอนาคตอีก 1-2 เดือนนี้เตรียมพัฒนา Applicationนี้ให้สามารถใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการทั้งโทรศัพท์มือถือ ระบบ Android, Tablet และเว็บไซต์ ทั้งเว็บไซต์ปกติและเว็บไซต์ที่ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยจะเป็นการเพิ่มเนื้อหา ประเด็นอื่นๆ ที่ประชาชนสนใจ เช่น เรื่องโภชนาการ ความสวยงาม เป็นต้น

สำหรับ “DoctorMe” จะเปิดรุ่นทดลองให้ใช้ก่อน โดยผู้ใช้ iPhone, iPod Touch หรือ iPad สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่าน Apple AppStore หรือ http://doctorme.in.thและสามารถส่งคำแนะนำ หรือปัญหาที่พบ ได้ที่ help@opendream.co.thซึ่ง สสส. จะนำข้อคิดเห็นไปพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง

โดย oOfonOo [ 13 ก.ย. 2554 : 09:01:06 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป