"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
'นวัตกรรมใหม่ ในการทดสอบภูมิแพ้ด้วย Patchtes


การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Patch test

สำหรับผู้ป่วยผิวหนังที่แพ้ง่ายการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังที่ทดสอบด้วย Patch test จะเป็นเรื่องง่ายทำให้ผู้ป่วยทราบว่าผู้ป่วยนั้นแพ้สารอะไร ดังเช่นผู้ป่วยที่มีอาการผื่นขึ้นเป็นๆ หายๆ ประมาณ 1 ปี หลังจากได้ทำการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังแล้วก็ทราบว่าแพ้น้ำหอมที่อยู่ในเครื่องสำอาง จึงทำการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางที่มีน้ำหอม ผู้ป่วยก็หายขาดจากการมีผื่นแพ้จากการใช้เครื่องสำอาง ประโยชน์ของการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง

การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นั้น นอกจากการซักประวัติและตรวจร่างกายแล้ว ควรทำการทดสอบภูมิแพ้ เพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยแพ้สารชนิดใดด้วย ซึ่งอาจทำได้โดยการตรวจเลือด การทดสอบทางจมูก (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้) หรือการทดสอบทางผิวหนัง โดยทั่วไปแล้วนิยมวิธีการทดสอบทางผิวหนัง เพราะทำได้ง่ายและให้ผลรวดเร็วและสิ้นเปลืองน้อย ประโยชน์ของการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง

การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นั้น นอกจากการซักประวัติและตรวจร่างกายแล้วควรทำการตรวจเลือด การทดสอบทางจมูก (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้) หรือการทดสอบทางผิวหนัง โดยทั่วไปแล้วนิยมวิธีการทดสอบทางผิวหนัง เพราะทำได้ง่ายและให้ผลรวดเร็วและสิ้นเปลืองน้อย หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง

หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นั้น สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการใช้ยา คือ การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ แต่เนื่องจากรอบตัวคนเรานั้นมีสารก่อภูมิแพ้อยู่มากมาย การที่จะหลีกเลี่ยงให้หมดทุกอย่างคงทำได้ยาก แต่ถ้าเราทราบว่าเราแพ้สารใดแล้วหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นๆ โดยตรงก็จะทำให้ผลการรักษาโรคดีขึ้น

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 6 ก.ย. 2554 : 08:42:47  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป