"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กรมสรรพากร จัดสัมมนาฟรี กพ.2553
ฝากประชาสัมพันธ์


กรมสรรพากร จัดสัมมนาฟรี กพ.2553

- หัวข้อ "กลยุทธ์การจัดการภาษีให้อยู่หมัด SMEs" 4-5 กพ.2553 และ

- หัวข้อ "รู้ทันภาษี รู้ทันกลยุทธ์ ทำงานง่ายกว่าที่คิด (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)" 6-7 กพ.2553

โดยเริ่มลงทะเบียนทางเว็บวันที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (จองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะ ที่นั่งเต็มเร็วมาก เนื่องจากมีผู้สนใจมาก) สำรองที่นั่งได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html


วรรณี เตชะธนเศรษฐ์

www.AccountSet.com


โดยคุณ : wannee_techa เมื่อ 13 ม.ค. 2553 : 12:28:50  

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป