"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ตะลึง'กาฬโรค'ไม่ยอมตาย


วารสาร The Proceedings of the National Academy of Sciences รายงานผลการศึกษาที่น่าตกใจของนักวิจัยสถาบันโบราณคดีของมหาวิทยาลัยทูบินเกนของเยอรมนี และมหาวิทยาลัยแม็คมาสเตอร์ในแคนาดา ที่แสดงให้เห็นว่าเชื้อแบคทีเรียร้ายสาเหตุของกาฬโรค ซึ่งได้แก่ Yersinia pestis เป็นเชื้อร้ายยังคงอยู่ในอังกฤษ โดยพบชิ้นส่วนยีนแบคทีเรียดังกล่าวแม้เวลาผ่านไปแล้วนับหลายร้อยปี และนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเชื้อ Yersinia pestis เป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้ป่วยกาฬโรคหลายรายในปัจจุบันนั้นเป็นสาเหตุของกาฬโรคต่อมน้ำเหลือง (bubonic plague) ที่คร่าชาวยุโรปไปเกือบหมดด้วยเช่นกัน

ในการศึกษานักวิจัยวิเคราะห์ DNA ของแบคทีเรียดังกล่าวจากโครงกระดูกเหยื่อเคราะห์ร้ายติดเชื้อกาฬโรคที่ฝังในสุสานเก่าแก่สมัยยุคกลางในลอนดอน ซึ่งคร่าชีวิตประชาชนในยุโรปไปมากถึง 1 ใน 3 ในเวลาเพียง 5 ปี นับจากปี 1348-1353 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าโรคร้ายชนิดนี้ทำให้ประชากรโลกลดลงไปจาก 450 ล้านคน เหลือเพียงประมาณ 350 ล้านคน ในปี 1400 ขณะที่การระบาดในอังกฤษนั้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตที่ขาดสุขลักษณะในช่วงศตวรรษที่ 14 เป็นสาเหตุ และในปี 1603 กาฬโรคกลับมาระบาดใหม่อีกครั้งคร่าชีวิตชาวลอนดอนไป 38,000 คน

ที่ผ่านมามีการทดสอบพบตัวอย่างแบคทีเรียจากตัวอย่างในยุคกลางหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากถูกมองว่าเป็นเชื้อสมัยใหม่ที่ไม่มีพิษสงร้ายกาจ และไม่สามารถแพร่กระจายได้เร็ว

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 2 ก.ย. 2554 : 08:59:03  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป