"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เสวนา-ไม่มีค่าใช้จ่าย “IT vs ธรรมะ แตกต่างอย่างสร้างสรรค์”22/12/2552
เสวนา-ไม่มีค่าใช้จ่าย “IT vs ธรรมะ แตกต่างอย่างสร้างสรรค์”22/12/2552 โดย
- พระ ว.วชิระเมธี
- คณะท่านสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
- คุณ บุญยเกียรติ โชควัฒนา
- คุณ สุทธิชัย หยุ่น
- คุณ วิกรม กรมดิษฐ์
ลงทะเบียนที่ http://203.154.157.30/

วรรณี เตชะธนเศรษฐ์
www.accountset.com


โดยคุณ : wannee_techa เมื่อ 16 ธ.ค. 2552 : 010:53:35  

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป