"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อาการปวดเอวและหลังส่วนล่าง


ปัจจุบันอาการปวดเอวและหลังส่วนล่างเป็นสาเหตุให้คนมาพบแพทย์เป็นอันดับที่สองรองจากโรคหวัด อาการปวดหลังอาจมาจากโรคหรือพยาธิสภาพของอวัยวะภายในช่องท้องก็ได้

ลักษณะอาการปวดหลังที่มาจากพยาธิสภาพภายในมักแตกต่างจากอาการปวดหลังจากภาวะของกระดูกสันหลัง เช่น อาการปวดหลังจากภาวะนิ่วอุดตันในทางเดินปัสสาวะส่วนบนทำให้ปวดบีบๆ ปวดมาก และมีอาการปวดร้าวไปที่ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนทำให้ปวดบีบๆ ปวดมาก และมีอาการปวดร้าวไปที่ระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง หรืออาการปวดหลังจากตับอ่อนอักเสบ ที่มักมีอาการปวดหลังมาก มีอาการปวดเหมือนทะลุออกมาจากทางด้านหน้าท้อง

ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเฉียบพลันควรพักการใช้หลัง หลีกเลี่ยงการยกของหนัก ใช้แผ่นเย็นประคบหลัง ใช้หมอนรองใต้ข้อเข่าในขณะนอนหรือนอนตะแคงกอดหมอนข้างเพื่อช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อหลังได้ หากอาการไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไป

หากมีอาการปวดหลังเรื้อรัง ควรต้องบริหารกำลังกล้ามเนื้อเป็นเวลานานต่อเนื่องกัน ต้องระวังผลข้างเคียงของการใช้ยา เช่นแผลในกระเพาะอาหารบวมตามตัว ความดันโลหิต หลอดเลือดอุดตัน ผู้ป่วยบางรายที่มีความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังอาจได้ประโยชน์จากการใส่อุปกรณ์พยุงหลัง อย่างไรก็ตาม อาการปวดหลังเรื้อรัง ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ เพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

วิธีดูแลรักษา

- การยืดตัวตรงช่วยลดแรงกดที่กระดูกสันหลัง อย่ายืนหรือนั่งค่อม

- ถ้างานที่ทำต้องนั่งเป็นเวลานาน ควรลุกขึ้นเดินและเปลี่ยนอิริยาบถทุกชั่วโมง

- ถ้าเก้าอี้ไม่มีพนักพิงที่ช่วยรับหลังส่วนล่าง ให้ใช้หมอนรองหลัง

- ใส่รองเท้าส้นเตี้ย

- นอนบนที่นอนและรองรับส่วนของร่างกายได้ดี

- อย่าให้น้ำหนักมากเกินพิกัด

- งดสูบบุหรี่

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 1 ส.ค. 2554 : 09:17:56  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป