"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เกี่ยวกับม.ธรรมศาสตร์
อยากรูว่าธรรมศาสตร์จะออกข้อสอบแบบไหน คือหนูอยากสอบติดมาก

โดยคุณ : NipawanZA เมื่อ 29 ก.ค. 2554 : 14:15:54  

ความเห็นที่ 1
Sui Sui na kaโดย oOfonOo [ 1 ส.ค. 2554 : 09:13:59 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป