"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
โสน-แค-อัญชัน มีสารต้านการกลายพันธุ์ช่วยยั้งมะเร็ง

คนไทยคิดค้นภูมิปัญญาด้านการกินอาหารให้เป็นยาได้หลากหลายเมนู ทั้งการใช้เครื่องเทศมาปรุงอาหาร ใช้ผักต่างๆ มาล้างพิษให้กับเนื้อสัตว์ เพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนอย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่นแกงไก่ใส่มะเขือ มะเขือนั้นมีคุณสมบัติช่วยดักจับคอเรสเตอรอล หรือการนำผักพื้นบ้านมาปรุงอาหารเป็นเครื่องจิ้มในน้ำพริก เครื่องเคียงได้รสชาติลงตัว

ผักพื้นบ้านหาได้ยากในสังคมเมือง แต่ในสังคมชนบทชาวบ้านตั้งใจปลูกบ้างหรือปล่อยทิ้งบ้างพืชผักเหล่านี้ก็เจริญงอกงามเป็นอาหารได้ตลอดปี ปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมีอย่างสิ้นเชิง จัดว่าเป็นอาหารสุขภาพโดยแท้ นักวิชาการจากสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เห็นความสำคัญของเหล่าผักพื้นบ้าน เพื่อตอกย้ำว่าผักเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้ทำการศึกษาดอกไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคได้ 8 ชนิดเพื่อจะเป็นอีกช่องทางในการลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง

รองศาสตราจารย์ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ หัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการได้ทำการศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของดอกไม้กินได้ 8 ชนิดที่คนไทยนิยมบริโภค จากการศึกษาสารที่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของดอกไม้ที่คนไทยนิยมบริโภค ได้แก่ หัวปลี ดอกขจร ดอกเข็ม ดอกแค ดอกบัว ดอกเฟื่องฟ้า ดอกโสน และดอกอัญชันทั้งในดอกไม้กินสดและดอกไม้ที่ผ่านวิธีการปรุงไม่ว่าจะด้วยวิธีการต้มหรือชุบแป้งทอด พบว่า ดอกไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคทั้ง 8 ชนิด มี สารต้านฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์สามารถลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี

การศึกษาได้ใช้แมลงหวี่สายพันธุ์พิเศษซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงของขนบนปีกจากปกติที่มีเพียง 1 เส้น เป็น 3-4 เส้นจากรูขุมขนเดียวกันเมื่อได้รับสารก่อกลายพันธุ์คือ สารยูรีเทน (ซึ่งเป็นสารก่อกลายพันธุ์ชนิดหนึ่ง) ในการทดลองได้ให้แมลงหวี่กินอาหารที่มีส่วนผสมของดอกไม้กินได้ทั้ง 8 ชนิด พร้อมกับยูรีเทน

ผลปรากฏว่าจำนวนการเปลี่ยนแปลงขนบนปีกเนื่องจากยูรีเทนนั้นได้ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มแมลงหวี่ที่ได้แต่ยูรีเทนอย่างเดียว แสดงให้เห็นว่าสารธรรมชาติที่ได้จากดอกไม้เหล่านี้ช่วยให้การกลายพันธุ์ของขนบนปีกของแมลงหวี่ลดลง เป็นหลักฐานว่าดอกไม้ว่าดอกไม้กินได้ทั้ง 8 ชนิดมีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์

อย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าสารธรรมชาตินั้นอาจเป็นสาร "แอนโทไซยานีน" ซึ่งเป็นสีของดอกไม้ ที่มีประสิทธิภาพในการต้านและช่วยลดอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ดอกไม้กินได้ทั้ง 8 ชนิด ยังอุดมด้วยคุณค่าจากใยอาหารช่วยในการขับถ่าย สีสันอันหลากหลายของดอกไม้กินรวมทั้งพืชผักที่มีสีเข้มต่างๆ จึงมีประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อบริโภคเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้

ในด้านคุณสมบัติของสารอาหารนั้น แม้วิธีการปรุงอาหารโดยผ่านความร้อนจะมีผลในการทำลายสารอาหารไปบ้าง แต่สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายดังกล่าวยังสามารถทนความร้อนและคงฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ได้เป็นอย่างดี

ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ทั้งในด้านการพัฒนาเป็นสีผสมอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นยาที่ใช้ป้องกันโรคได้โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 28 ก.ค. 2554 : 08:52:06  

ความเห็นที่ 1
นอกจากนี้ยังมีพบว่าดอกไม้กินได้ดังกล่าวยังมีคุณค่าทางอาหารตัวอย่างเช่น ดอกขจรในปริมาณ 100 กรัม มีวิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ ประกอบด้วยวิตามินเอ 3,150 ไอยู วิตามินซีมีมากถึง 45 มิลลิกรัม แคลเซียม 70 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 90 มิลลิกรัม ทั้งยอดอ่อน ผลอ่อน และดอกขจรสามารถนำมาทำอาหารได้ทั้งนั้น โดยเฉพาะใช้เป็นผักต้มหรือผักลวกจิ้มน้ำพริก หรือทำเป็นอาหาร อื่น ๆ เช่น แกงส้มดอกขจร ยำดอกขจร แกงจืดดอกขจร ข้าวต้มดอกขจร เป็นต้น ส่วนที่มีคุณค่าทางอาหารมากที่สุดคือส่วนยอดอ่อน

ส่วนดอกโสนให้ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัสบำรุงกระดูกบำรุงสมอง มีเหล็กบำรุงเลือด ให้วิตามินเอไว้ต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บอีก และมีวิตามินบี 1 บี 2 ไนอะซิน และวิตามินซี อีกพอสมควร นับว่าเป็นดอกไม้พืชพื้นบ้านที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายอย่างมาก

ด้าน "ดอกแค" นั้น มาทำเมนูแกงส้ม พบว่า ดอกแค 100 กรัม หรือ 1 ขีด ให้พลังงานต่อร่างกาย 10 กิโลแคลอรี มีเส้นใยอาหาร แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก แคโรทีน วิตามินเอ วิตามิน บีหนึ่ง วิตามินบีสอง และวิตามินซี ดังนั้นการรับประทานดอกแคจะทำให้ร่างกายได้เส้นใยอาหาร

สารแอนโทไซยานิน มีอยู่มากใน ดอกอัญชัน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็น เนื่องจากสารตัวนี้จะไปเพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดเล็กๆ เช่น หลอดเลือด ส่วนปลายทำให้กลไกที่ทำงานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงขึ้นเพราะมีกับการมองเห็นแข็งแรงขึ้นเพราะมีเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงมากขึ้น

"การเลือกกินอาหารไม่ควรพิจารณาเฉพาะเรื่องรสชาติเพียงอย่างเดียว แต่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารด้วย ควรทราบว่าอาหารที่เรากินมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแฝงอยู่หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่เกิดจากการปรุงอาหาร รวมถึงสารพิษจากอาหารโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารก่อกลายพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็ง ฉะนั้นเป็นการยากที่จะทราบได้ว่าอาหารที่เรากินเป็นประจำมีสารพิษแฝงอยู่หรือไม่ การป้องกันด้วยวิธีการเลือกกินอาหารที่ช่วยป้องกันโรคจึงมีความสำคัญ ดังนั้นทางสถาบันโภชนาการจึงได้ทำการศึกษาดอกไม้ที่คนไทยนิยมบริโภค 8 ชนิด เพื่อจะได้เป็นอีกช่องทางในการลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง" หัวหน้าฝ่ายพิษวิทยาทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลให้คำแนะนำ

ดอกไม้กินได้ 8 อย่าง เป็นอาหารราคาถูกและมีคุณค่าจัดว่าเป็นวิตามินและยาในตัวเดียวกันบางครั้งแทบไม่ต้องซื้อหาโดย oOfonOo [ 28 ก.ค. 2554 : 08:52:18 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป