"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ดมควันบุหรี่ ทำให้หูหนวก


ผลวิจัยระบุว่า ผู้ที่สูดดมควันบุหรี่โดยไม่ได้เป็นผู้สูบเอง จะได้รับโทษและโรคร้ายจากสารนิโคติน ทาร์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และเบนโซไพรีนในบุหรี่ มากกว่าผู้สูบเองตั้งหลายเท่า

ดร.ไมเคิล วิตซ์แมน ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยการแพทย์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ทดสอบความเชื่อมโยงของระบบการฟัง และสารปนเปื้อนนิโคตินในร่างกายของเด็กๆ ที่มีอายุระหว่าง 12-19ปี จำนวน 1,500คน ปรากฏว่า เด็กที่สูดดมควันบุหรี่หรือเป็นผู้สูบบุหรี่มือสอง จะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดปกติของอวัยวะรับเสียงรูปหอยโข่งภายในหู ที่ถูกสารนิโคตินเข้าทำลายด้วยการอุดตันเส้นเลือดบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้การกระจายเลือดไปไม่ถึง จนขาดออกซิเจนและส่งผลให้ระบบรับเสียงทำงานบกพร่อง สร้างปัญหาการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน การเรียนหนังสือ และการเข้าสังคม แถมยังมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปมด้อยติดตัวเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงวัยทำงานอีกด้วย

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 27 ก.ค. 2554 : 08:46:11  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป