"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กรมสรรพากร จัดสัมมนาฟรี หัวข้อ "ลด แลก แจก แถม อย่าไร ได้ทั้งใจ...ได้ทั้งภาษี"
เรียน ทุกๆ ท่าน
กรมสรรพากร จัดสัมมนาฟรี หัวข้อ "ลด แลก แจก แถม อย่าไร ได้ทั้งใจ...ได้ทั้งภาษี" เริ่มลงทะเบียนทางเวบวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (จองก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะ ที่นั่งเต็มเร็วมาก เนื่องจากมีผู้สนใจมาก) สำรองที่นั่งได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html

วรรณี เตชะธนเศรษฐ์
www.accountset.com

โดยคุณ : wannee_techa เมื่อ 24 พ.ย. 2552 : 18:17:59  

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป