"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
วันนี้ ก.ม. เริ่มบังคับห้ามโทรศัพท์ขณะขับรถ
ห้ามโทรศัพท์ขณะขับรถ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว
ฝ่าฝืนปรับ 400-1,000 บาท
แต่ช่วงแรกนี้ตั้งแต่วันที่ 8-19 พ.ค. จะยังไม่ปรับ เพียงแต่ตักเตือนก่อน
ถ้าอยากพูดจริงๆ ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
ที่ทำให้สามารถพูดโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้มือจับโทรศัพท์
แม้แต่รถจอดติดไฟแดงก็ห้ามใช้นะคะ


โดยคุณ : tu02 เมื่อ 8 พ.ค. 2551 : 010:06:41  

ความเห็นที่ 1
รับทราบค่ะ อย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง


โดย kankan [ 9 พ.ค. 2551 : 09:35:07 ]

ความเห็นที่ 2
กฎหมายฉบับนี้วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ใช้ถนนร่วมกัน แต่ย่อมอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละบุคคล คนไทยจัดอยู่ในประเภทสบายคือไทยแท้ ไม่ชอบอยู่ใต้กฎกติกา
กฎหมายจะออกมาสักกี่ฉบับ แต่ก็จะมีคนบางส่วน ชอบฝ่าฝืน ประการสำคัญตำรวจก็หย่อนหยาน เข้มงวดเป็นระยะ ในภายหน้าก็คงจะเหมือนกฎหมายสวมหมวกกันน็อค ที่ผู้รักษากฎหมายใช้เป็นช่องทาง ขยันตั้งด่านตอนสิ้นเดือน สงสารผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎหมายหากเกิดอุบัติเหตุ บางครั้งขับรถตามหลังมอเตอไซด์ พี่ยังขับมือเดียว อีกมือคุยโทรศัพท์อย่างสบายใจ

โดย santi_s [ 10 มิ.ย. 2551 : 15:010:51 ]

ความเห็นที่ 3
เพื่อสะดวกในการขับขี่ยานพาหนะ คิดว่าการที่มีมาตราการออกมาอย่างนี้ก็ดีเหมื่อนกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

โดย pattarapong [ 23 ต.ค. 2551 : 14:33:44 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป