"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บริษัท โลคัลไลท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่ง

บริษัท โลคัลไลท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่ง หลายอัตรา

1. Translator (English > Thai), (Thai > English) ประสบการณ์ตรงมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

2. Editor (English > Thai), (Thai > English) ประสบการณ์ตรงมากกว่า 2 ปีขึ้นไป


หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำงานที่ได้รับมอบหมายโดยคำนึงถึงคุณภาพและข้อกำหนดของลูกค้า โดยต้องวางแผนการทำงานให้เหมาะสม เช่น จัดการเวลาให้ทำงานเสร็จภายในเวลากำหนด เตรียมโปรแกรมหรือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทำงานนั้นๆ งานด้านเทคนิคจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ
• งานแปล: แปลงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรมแปล (CAT Tool) ตามที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า ส่งงานให้ผู้มอบหมายงานหรือผู้ตรวจ (หากมี)
• งานตรวจ: ตรวจงานจากผู้แปลทั้งนอกและในบริษัทเพื่อให้งานตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า

สถานที่ทำงาน
FYI Center (LocalLight Co.,Ltd. Office)
https://goo.gl/maps/sXsh9qxKkXXFtRHw8

สวัสดิการเด่น
Work from Home เป็นหลัก
นโยบายปัจจุบันเข้าออฟฟิศทุกวันอังคาร (ช่วงนี้ยกเลิกการออฟฟิศจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้น)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรกันค่ะ เพื่อนๆ คนไหน
สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาที่อีเมล hr@locallight.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: เก่งภาษามาเป็นนักแปลและล่ามอาชีพ

โดยคุณ : Admin เมื่อ 11 กันยายน 2021 : 17:6:25  

Member
162 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป