"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เมื่ออยากเล่นหุ้น ต้องเริ่มจากอะไร? พื้นฐานสำคัญเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ ใช้ได้ทุกสถานการณ์
เมื่ออยากเล่นหุ้น ต้องเริ่มจากอะไร? พื้นฐานสำคัญเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ ใช้ได้ทุกสถานการณ์
.
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้คำแนะนำสำหรับมือใหม่ที่สนใจเริ่มเข้ามาลงทุนในหุ้น

https://tu.ac.th/thammasat-250364-econ-expert-talk-stock-investment-advice?fbclid=IwAR3DbcZEjatwC1KvYz9dqbNJl-nyi2QweB0spGY3WQfJyKaAON22xme41ek

โดยคุณ : admin เมื่อ 29 มีนาคม 2021 : 15:59:32  

ความเห็นที่ 1

มื่ออยากเล่นหุ้น ต้องเริ่มจากอะไร? พื้นฐานสำคัญเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ ใช้ได้ทุกสถานการณ์
.
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้คำแนะนำสำหรับมือใหม่ที่สนใจเริ่มเข้ามาลงทุนในหุ้น


โดย admin [ 29 มีนาคม 2021 : 16:1:41 ]

Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป